Coaching


Harmonie in het leven. Evenwichtig in contact zijn met jezelf en met je omgeving. Verschillende gebeurtenissen kunnen je leven uit balans halen, de harmonie is weg. Wanneer bijvoorbeeld je sterke kanten niet meer in verhouding staan tot je kwetsbaarheden. Je merkt dat de afstemming met jezelf en je omgeving niet meer als vanzelf gaat. Het loopt stroef, je loopt vast. Op dat soort momenten doe je beroep op de veerkracht in jezelf, je past je aan en herstelt de balans. Dat is niet altijd gemakkelijk! Soms lukt het niet alleen, je hebt hulp nodig. Een steuntje in de rug, iemand die met je mee kijkt, je de tijd geeft en goed luistert naar de soms tegenstrijdige gedachten en gevoelens. Deze steun kan je helpen om de balans te herstellen. Coaching biedt je dat.


Paardencoaching

Visie op coaching

Als coach ga ik ervan uit dat mensen zelf de mogelijkheden hebben om de hindernissen van het leven te overwinnen. Ik draag daaraan bij door mensen te prikkelen hun eigen kwaliteiten te (her)ontdekken en aan te spreken. Ik werk op basis van ervaringsgerichte en oplossingsgerichte technieken, aangevuld met enkele Mindfulness technieken. Door middel van een vraaggesprek moedig ik je aan om te reflecteren op wat er in de sessie gebeurt. Jouw beleving en jouw hulpvraag staat hierbij centraal.


Coachen met paarden

Soms schieten woorden tekort. Hulp- en dienstverleningsvormen gebaseerd op uitsluitend verbale interactie kan het potentieel in de mens dan onvoldoende aanspreken. Een nonverbale invalshoek kan in dit soort situaties nuttig zijn, bijvoorbeeld door contact met het paard in te zetten. Tijdens een paardondersteunde coachsessie (paardencoaching) werken we aan het versterken van de levensvaardigheden, zoals assertiviteit of stressmanagement. In het hier-en-nu ervaren in interactie met een paard en reflecteren op die ervaring, staat centraal. Het paard voorziet in de behoefte aan niet-oordelende feedback en sociale steun. Concreet bestaat een coaching voor het merendeel uit interactie tussen jou en het paard, waarbij ik open en zonder oordeel of invullingen die interactie observeer. Aan de hand van deze observaties nodig ik je uit om te reflecteren op je gedachten, gevoelens en gedrag. Het contact met het paard vindt hierbij vanaf de grond plaats.


horsemanship coachingHorsemanship coaching

Horsemanship coaching is ontstaan uit mijn zoektocht naar antwoorden op de vraag hoe we de relatie met het paard zo kunnen invullen dat het voor mens én paard aangenaam is. In horsemanship coaching moedig ik mensen aan ook op zoek te gaan naar hun eigen antwoorden. Een zoektocht naar de methodieken die voor jou en jouw paard werken. Hierbij ga ik uit van een vraaggesprek, waarbij bewustwording van je gedrag en de invloed van je gedrag op je paard centraal staat. Wanneer je merkt dat je technieken nodig hebt, help ik je met het experimenteren welke technieken bij jou en je paard passen. Het doel is dat je meer zelfbewust met je paard gaat werken. Je leert hoe je de opgedane inzichten en vaardigheden zelfstandig kunt toepassen. In tegenstelling tot grondwerklessen die gericht zijn op het aanleren van technieken, richt horsemanship coaching zich op het aanleren van vaardigheden die je in staat stellen om zelf technieken te kiezen die passen bij jou en je paard. Horsemanship coaching is gericht op een hulpvraag met een bijhorend doel en heeft daarmee ook een einde wanneer het doel is behaald.


Dienstverlening

Harmonious Contact biedt verschillende diensten aan om jou te ondersteunen in het bereiken van je doelen. Wil je graag werken aan het versterken van je eigen kwaliteiten door coaching met paarden? Dan dan kun je een afspraak maken voor paardondersteunde coaching (paardencoaching). Deze vorm van coaching kan met eigen paard of met de paarden van Harmonious Contact plaatsvinden. Wil je graag werken aan de harmonie tussen jou en je paard? Dan kun je een afspraak maken voor horsemanship coaching. Bovendien is er een speciaal programma beschikbaar: “Grip op je paardrijangst“. In dit programma gaan we gestructureerd en doelgericht aan het werk, om je angst in de omgang met jouw paard te leren hanteren. Het aanleren van technieken die je zelfstandig kunt toepassen, staat hierbij centraal. Wil je graag aan psychotherapeutische doelstellingen werken en ben je onder behandeling van een (BIG geregistreerd) psycholoog of psychiater? Neem dan contact op over de mogelijkheden voor paardondersteunde psychotherapie als onderdeel van je behandelplan.

Tarieven

Mensen die behoefte hebben aan paardondersteunde interventies, omdat ze baat hebben bij de nonverbale invalshoek voor verdere ontwikkeling, moeten hiertoe de mogelijkheid krijgen. De kosten mogen daarbij geen hinderende rol spelen. Harmonious Contact gaat niet uit van een winstbejag, waardoor het tarief binnen een range blijft die passend is bij de draagkracht van de belanghebbende. De opbrengst van de paardondersteunde coach- en counselingsessies komen ten goede van het (onafhankelijk) wetenschappelijk onderzoek van Harmonious Contact.


Paardondersteunde coaching bij Harmonious Contact €65,-

Paardondersteunde psychotherapie (counseling) bij Harmonious Contact – tarief in overleg


Paardondersteunde coaching met eigen paard €25,-

Horsemanship coaching met eigen paard €25,-

Programma “Grip op je paardrijangst” €225,-