Doelstellingen


De primaire doelstelling van Harmonious Contact (HC) is om de meest recente wetenschappelijke kennis over het contact tussen mens en paard beschikbaar te maken voor toepassing in de praktijk. De toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek is doorgaans beperkt voor in de praktijk werkzame professionals. Het kan jaren duren voordat nieuwe kennis de weg tot de praktijk heeft gevonden. Andersom geldt ook dat kennis uit de praktijk niet zomaar in wetenschappelijk onderzoek wordt meegenomen. Het streven van HC is om de wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen en wederzijdse beïnvloeding te faciliteren.

Horsemanship: effectief, stressvrij en paardvriendelijk trainen

De paardensport berust in grote mate op anekdotisch bewijs en meningen van experts. De resulterende methoden kunnen sterk wisselen in doeltreffendheid en paardvriendelijkheid. Waarom een methode resultaat oplevert, wordt in de meeste gevallen niet kritisch onderzocht. Weten wat een methode werkzaam maakt, kan echter zeer waardevol zijn. Deze kennis geeft vrijheid om de training aan te passen aan de doelstellingen van de combinatie en de eigenschappen van trainer en paard. Binnen de visie van HC is het aanpassen van de training aan de kwaliteiten van mens en paard, de kern van horsemanship. Op dit gebied is het nodige onderzoek gedaan. HC heeft als doel deze kennis beter toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Paarden in hulp- en dienstverlening

Onder de noemer paardondersteunde hulp- en dienstverlening vallen methoden die het contact tussen mens en paard inzetten als middel om een doelstelling van de cliënt te behalen, bijvoorbeeld paardencoaching. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden en beperkingen van paarden in hulp- en dienstverlening. HC wil deze informatie beschikbaar maken voor cliënten en professionals die interesse hebben in paardencoaching en andere vormen van paardondersteunde hulp- en dienstverlening. Daarnaast levert HC een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.